Ak Havířov

Advokátní kancelář Havířov poskytuje právní pomoc nejen fyzickým a právnickým osobám v Havířově, ale i v jejím okolí.

Slide 1

Pozitivní výsledky

Většina soudních pří - ve výši cca 80% - dopadá ve prospěch pro Naší právní kancelář v Havířově

Ochrana spotřebitele

Věnujeme se ochraně spotřebitelů před tzv. "šmejdy". Dále se věnujeme poškozeným během svých dovolených na zotavenou!

Bytové právo

Od zahájení stavby, přes všechna povolení, kolaudaci, prodej i zdanění - to vše pro Vás zajistíme!

Celoživotní vzdělávání

Neustále se zlepšujeme v tom co děláme, lze tedy předpokládat, že budeme tou správnou volbou!

V rámci občanského práva poskytujeme právní servis v oblastech majetkových vztahů FO a PO, majetkových vztahů mezi FO a PO a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Mezi stěžejní prameny občanského práva patří Ústava a Listina základních práv a svobod a Občanský zákoník.